Co to jest lokata rentierska?

Co to jest lokata rentierska?

Lokaty bankowe nie cieszą się w Polsce zbyt wielkim zainteresowaniem. Są nisko oprocentowane, a te które oferują coś więcej, w zamian wymagają długoterminowego zamrożenia kapitału. Aby osiągnąć przyzwoity zwrot z inwestycji, trzeba czekać nawet kilka lat – dopiero wtedy odzyskamy nasz wkład wraz z odsetkami. Alternatywą może być tzw. lokata rentierska. Nie wiesz na czym ona polega? Spieszymy z odpowiedzią.

Co to jest lokata rentierska?

Lokata rentierska jest odmianą lokaty terminowej – jest zawierana na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, chociaż w praktyce czas ten wynosi zwykle 2-3 lata. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że o ile w przypadku zwykłej lokaty na odsetki od kapitału trzeba czekać do końca umowy, o tyle w przypadku lokaty rentierskiej są one wypłacane regularnie, w określonych terminach – np. co miesiącu lub co kwartał. Opcja ta brzmi dość atrakcyjnie, bo chociaż nasze środki są zamrożone, to możemy przynajmniej korzystać z wypracowanego zysku. Rozwiązanie to ma swoją wadę – skoro odsetki są regularnie wypłacane, to nie powiększają ulokowanego kapitału, przez co w ostatecznym rozrachunku, zysk może okazać się mniejszy niż w przypadku tradycyjnej lokaty.

Dla kogo lokaty rentierskie?

Lokaty rentierskie, mogą się kojarzyć, jak sama nazwa wskazuje, z osobami, które dysponując większym kapitałem, mogą sobie pozwolić na spokojne życie z odsetek. Nie jest jednak prawdą, że ten produkt jest przeznaczony tylko dla zamożnych osób – na rynku można znaleźć oferty banków wymagające niewielkich środków Niestety, trzeba przyznać, że zasada „pieniądz robi pieniądz” jest jak najbardziej aktualna i lokata rentierska nie będzie tu żadnym wyjątkiem. Chociaż istotnie można ją założyć, posiadając jedynie kilka tysięcy złoty, to aby spełniała swoją „rentierską” rolę źródła dochodu, trzeba by wpłacić sumę siedmiocyfrową.

Oprocentowanie lokat rentierskich

Wysokość oprocentowania lokat rentierskich jest ustalana podobnie jak przy innych lokat – wszystko zależy od wielkości kapitału i czasu, na jaki chcemy go ulokować w banku. Im są one mniejsze, tym niższe oprocentowanie i potencjalne zyski. Natomiast dla lokat kilkuletnich, możemy liczyć na oprocentowanie w wysokości około 3%, przy czym jeśli operujemy bardzo dużą sumą, możemy spróbować negocjacji z bankiem.

Jaki są zyski z lokaty rentierskiej?

Odpowiadając na to pytanie, jako przykład weźmy lokatę o oprocentowaniu 2,75% w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek. Po ulokowaniu 100 tysięcy złoty, nasz zysk netto wyniesie nieco ponad 550 zł. Jeśli wpłacimy okrągły milion, będzie to już 5,5 tysiąca złotych, jednak jest to skromna suma, zważywszy na to, że będzie wypłacana raz na trzy miesiące. Dopiero przy zainwestowaniu 2 milionów złotych zarobimy około 11 tysięcy złotych. Z obliczeń wynika zatem, że z lokaty rentierskiej można się utrzymać dopiero, gdy dysponujemy bardzo dużym kapitałem, np. po sprzedaży firmy czy wygranej w lotka. Oznacza to również, że pomimo działań banków zachęcających do korzystania z tej formy inwestowania, lokaty rentierskie nie są opcją dla każdego.

Lokata rentierska – wady i zalety

Za zaletę tej formy oszczędzania można uznać fakt, że inaczej niż w przypadku tradycyjnych lokat, możemy wcześniej skorzystać z wypracowanego zysku. Plusem jest również to, że lokaty rentierskie raczej nie posiadają górnego limitu środków, jakie można wpłacić – wręcz przeciwnie, im więcej jesteśmy skłonni „pożyczyć” bankowi, tym więcej możemy zarobić.

Jednak jak wszystko, lokata rentierska ma swoje wady. Pierwszą z nich jest zabezpieczenie środków. Chociaż lokata jest chroniona Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, to jednak w przypadku bankructwa banku maksymalna kwota na jaką możemy liczyć w ramach rekompensaty to 100 tysięcy euro (około 400 tysięcy zł). Dlatego jeśli zależy nam na ulokowaniu większej sumy, powinniśmy rozdzielić ją między kilka banków. Wadą jest to, że aby uzyskać zadowalające sumy trzeba zainwestować bardzo duże kwoty. Znacznie ogranicza to ilość osób, które mogłyby z niej skorzystać.

Lokata rentierska jest produktem, który z racji wyższego oprocentowania może zapewniać większe zyski, niż standardowe lokaty. Jednak w tym celu trzeba zainwestować równie wysokie kwoty. Jeśli posiadamy wolne środki, można rozważyć tę opcję, gdyż inaczej niż w przypadku lokat terminowych, część zysków będziemy mogli uzyskać szybciej.

2018-07-19T13:32:16+02:0013 lipca 2018|