PORÓWNANIE LOKAT – KWIECIEŃ 2011

PORÓWNANIE LOKAT – KWIECIEŃ 2011

Na rynku finansowym dobre wieści dla oszczędzających na lokatach i kontach oszczędnościowych. Najnowsze wersja nowelizacji projektu dotyczącego ordynacji podatkowej, czyli w likwidacji lokat bez podatku Belki, przewiduje wejście jej w życie z dniem 1. stycznia 2012 roku.

Pierwotnie zmiany te miały być zastosowane już w lipcu bieżącego roku. Nowe zmiany w ordynacji zakładają, że podatek od zysków kapitałowych będzie zaokrąglany nie jak dotychczas, do pełnego złotego, a do jednego grosza. Na przykładzie można to zilustrować w sposób następujący: 19% podatek od odsetek w wysokości 3,55 zł wyniesie 0,67 zł a nie 0 zł. W związku z planowanymi zmianami lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek stracą na swojej funkcji i popularności.

Oprocentowanie lokat

Jednak nic straconego – klientom pozostaje jeszcze 8 miesięcy oszczędzania na lokatach jednodniowych a bankom tyle samo czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Jest też zła wiadomość. Ponieważ resort finansów nie wspomina nic o okresie przejściowym dla umów zawartych przed 1 Stycznia 2011 roku, lokaty założone przed tym dniem wraz z wejściem ustawy tracą formę lokat z dzienną kapitalizacją odsetek i podatek od zysków zostanie naliczony według nowych zasad.

Najlepsze lokaty w 2011 roku

Po wejściu w życie nowych przepisów podatkowych dotyczących depozytów bankowych zyski z lokat jednodniowych nie będą tak wysokie jak dotychczas – będzie on porównywalny do zysków z lokat standardowych. Obok zmian w ordynacji niedobrą wiadomością dla oszczędzających jest też wysokość inflacji. Aktualnie zysk realny z depozytów wynosi 0,25% (wynik niższy niż w poprzednim miesiącu i prawie 10 krotnie niższy niż w zeszłym półroczu). Warto tutaj zaznaczyć, że klienci instytucji bankowych często zapominają o tym, iż istnieje inflacja, która skutecznie wpływa na obniżenie realnej wartość naszych pieniędzy. Przy wyborze konkretnej oferty depozytu bankowego należy przeliczyć wartość rzeczywistych zysków jakie osiągniemy z inwestycji po odjęciu poziomu inflacji. Jeśli nasze oszczędności wpłacimy na lokatę na okres 12 miesięcy z poziomem oprocentowania 6 %, a przez ten sam okresie inflacja wyniesie 3 %, nasz realny zysk wyniesie już nie 6 %, a 3 %. W zależności, czy lokata posiada kapitalizację dzienną i pozwala na ominięcie obciążenia podatkiem Belki, czy też nie, należy jeszcze uwzględnić opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych, co dodatkowo powoduje obniżenie rzeczywistych profitów. Oczywiście nie mamy na celu zniechęcenie do korzystania z oferty lokat bankowych. Wręcz przeciwnie, wskazujemy jedynie w jaki sposób obliczyć realną wartość naszych zysków i pamiętajmy, iż mimo że 3 % to nie 6 %, lecz kapitał pozostawiony w „skarpecie” przyniesie stratę na skutek obecności inflacji.

Porównanie lokat

Nowe zestawienie lokat na miesiąc kwiecień pokazuje, że nadal najbardziej opłacalnymi lokatami są depozyty z dzienną kapitalizacją odsetek. Porównując ranking lokat z roku 2010 do roku bieżącego zauważalne jest, że nastąpiła stabilizacja wysokości oprocentowania lokat bankowych. Ostatnie zestawienia wskazują, że najlepiej opłacalne depozyty oferuje Getin Bank, Meritum Bank i Open Finance. Oprocentowanie w tych bankach waha się w granicach 4 – 5,25% – jest ono dość wysokie w porównaniu do ofert innych banków.
Oprocentowanie lokat – 1 miesiąc

BANK

Allianz Bank

Inteligo
Euro Bank

Toyota Bank

VW Bank direct
Santander Consumer Bank
Meritum Bank

Alior Bank

Lukas Bank

Millennium

%BRUTTO

4,51%

4,44%
4,05%

4,00%

3,95%
3,90%

3,70%

3,50%

3,30%

3,30%

%NETTO

3,65%

3,60%
3,28%

3,24%

3,20%
3,16%

3,00%

2,84%

2,67%

2,67%

NAZWA LOKATY
Allianz lokata z codziennym zyskiem
Dobolokata
Lokata terminowa Eurobank
Lokata Toyota Bank
Lokata Plus
Lokata Zysk+

Lokata Internetowa
Lokata Alior Bank
Lokata Lukas Bank
Lokata Millennium
KAPITALIZACJA DZIENNA
tak

tak
nie

nie

nie
nie

nie

nie

nie

nie

Lokaty trzymiesięczne

BANK

Getin Bank

Idea Bank
Meritum Bank

Noble Bank

Allianz
FM Bank
Kredyt Bank

Millennium

Bank BPH

Inteligo
%BRUTTO

5,47%

5,46%
5,42%

5,31%

5,12%
5,06%
5,00%

5,00%

4,94%

4,75%
%NETTO

4,43%

4,43%
4,39%

4,30%

4,15%
4,10%
4,05%

4,05%

4,00%

3,85%
NAZWA LOKATY
Lokata Codzienna
Lokata Idealna
Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną
Lokata Optymalizator II
Allianz lokata
FM Lokata
Lokata eConstans
Lokata Codzienny Zysk
Lokata Pracowita
Dobolokata
KAPITALIZACJA DZIENNA
tak

tak
tak

tak

tak
tak
tak

tak

tak

tak

Najlepsze lokaty – 6 miesięcy

BANK

BOŚ Bank
Getin Bank

Idea Bank
Meritum Bank

Santander Consumer Bank
Noble Bank

Alior Bank

Allianz
FM Bank

Kredyt Bank

%BRUTTO

5,80%
5,69%

5,69%
5,69%

5,64%

5,62%

5,59%

5,59%
5,31%

5,30%

%NETTO

4,70%
4,61%

4,61%
4,61%

4,57%

4,55%

4,53%

4,53%
4,30%

4,29%

NAZWA LOKATY
Poliso-Lokata
Lokata Getin Bank
Lokata Idealna
Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną
Lokata Zysk+

Lokata Optymalizator II
Lokata z kapitalizacją dzienną
Allianz lokata
FM Lokata z kapitalizacją codzienną
Lokata eConstans
KAPITALIZACJA DZIENNA
nie
tak

tak
tak

tak

tak

tak

tak
tak

tak

Porównanie lokat na 12 miesięcy

BANK

Idea Bank
Meritum Bank

FM Bank

Getin Bank

Noble Bank

Santander Consumer Bank
Invest Bank

Allianz
Bank BPH

Euro Bank

%BRUTTO

6,58%
6,20%

6,17%

6,10%

6,00%

5,86%

5,68%

5,59%
5,56%

5,56%

%NETTO

5,33%
5,02%

5,00%

4,94%

4,86%

4,75%

4,60%

4,53%
4,50%

4,50%

NAZWA LOKATY
Lokata Idealna
Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną
FM Lokata z kapitalizacją codzienną
Lokata Getin Bank
Lokata Optymalizator II
Lokata Zysk+

Lokata Invest Bank
Allianz lokata
Lokata Pracowita
Lokata terminowa Eurobank
KAPITALIZACJA DZIENNA
tak
tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
tak

tak

Zestawienie lokat – 24 miesiące

BANK

FM Bank

Idea Bank
Noble Bank

Meritum Bank

Getin Bank

Santander Consumer Bank
Alior Bank

Euro Bank

Toyota Bank

Deutsche Bank

%BRUTTO

7,04%

7,04%
7,00%

6,79%

6,64%

6,23%

6,05%

5,86%

5,80%

5,50%

%NETTO

5,70%

5,70%
5,67%

5,50%

5,38%

5,05%

4,90%

4,75%

4,70%

4,44%

NAZWA LOKATY
FM Lokata z kapitalizacją codzienną
Lokata Idealna
Lokata Optymalizator II
Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną
Lokata Getin Bank
Lokata Zysk+

Lokata z kapitalizacją dzienną
Lokata terminowa Eurobank
Lokata Toyota Bank
Lokata db Pełny Zysk
KAPITALIZACJA DZIENNA
tak

tak
tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

2018-03-29T15:03:39+02:003 kwietnia 2011|