Podatek Belki – podatek od dochodów kapitałowych

Podatek Belki – podatek od dochodów kapitałowych2018-04-20T12:20:49+01:00

W 2001 roku ówczesny minister finansów, Marek Belka, wprowadził podatek od inwestycji kapitałowych, w tym od lokat. To właśnie dlatego ten podatek nazywany jest „podatkiem Belki”. Co dokładnie oznacza ta opłata i jak jest naliczana w przypadku lokat bankowych? Zapraszamy do naszego poradnika.

Podatek Belki a lokaty bankowe

Od 2001 roku każda lokata, założona w banku, obłożona jest 19% podatkiem od zysku kapitałowego. Podatek ten pobierany jest przez bank w momencie wypłaty zysku klientowi, stąd dochodów z lokat nie trzeba uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym.
Choć teoretycznie podatek wynosi 19%, to według przepisów Ordynacji Podatkowej w rzeczywistości wynieść on może do 100%. Dlaczego tak się dzieje?

Podatek Belki – najważniejsze zapisy ustawy

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak obliczyć podatek od lokaty bankowej w praktyce?

Metodologia obliczania podatku od lokaty terminowej jest bardzo prosta. Poniżej prezentujemy ją w trzech krokach:

  • zaokrąglenie kwoty dochodu od lokaty do pełnych groszy  w górę. Dla zobrazowania: suma: 133,651 złotych po zaokrągleniu: 133,66 złotych. Dopiero kwota po zaokrągleniu podlega opodatkowaniu,
  • wyliczenie 19% podatku: gdy uzyskaliśmy już zaokrągloną sumę dochodu, możemy przystąpić do obliczenia podatku. Mnożymy sumę dochodu przez 19%, czyli 0,19. Dla kwot z naszego przykłady będzie to: dla zysku po zaokrągleniu 133,66 zł: 19% podatku wynosi 25,3954 zł,
  • ponowne zaokrąglenie wyniku: uzyskane sumy zaokrąglamy do pełnych groszy według wzoru z pierwszego kroku. Dla naszej przykładowej sumy będzie to: wartość podatku z kroku 2: 25,3954 zł – po zaokrągleniu 25,40 zł.

Skąd w takim razie pisaliśmy o wartości 100%? Przyjrzyjmy się:

100% podatku zapłacimy w sytuacji gdy:

zysk wyniesie 0,01 zł, to 0,01 zł * 0,19 = 0,0019 zł zaokrąglone = 0,01 zł.

 

Czy można uniknąć podatku Belki od lokat?

Do roku 2012 było to możliwe przy osiąganiu odpowiednio małych zysków ( w praktyce poniżej 2,50 złotego). Generowały je lokaty jednodniowe, bardzo popularne. Niestety, właśnie w 2012 postanowiono uszczelnić przepisy Ordynacji Podatkowej. Wcześniej brzmiały one:

Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Obecnie nie ma możliwości, by płacić 0% podatku od zysków kapitałowych. Podatek Belki jest nie do uniknięcia w przypadku lokat. W celu optymalizacji zysków należy więc wybierać lokaty o jak najwyższym oprocentowaniu, ponieważ może zdarzyć się tak, że podatek Belki zje cały dochód z inwestycji.