LOKATY - PORÓWNANIE

lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe, konta bankowe, ranking, porównanie, oprocentowanie, najlepszy sposób oszczędzania

EXTRALOKATY.PL

PKO BP - LOKATA 3+3, 6+6, 9+9

Lokaty terminowe PKO BP

Banki prześcigają się w walce o klienta. Kuszą nas co chwilę nowymi atrakcyjnymi oprocentowaniami lokat. Bank PKO BP ma w swojej ofercie wiele niezwykle zróżnicowanych depozytów, tak aby każdy mógł dopasować coś odpowiedniego do swoich potrzeb.

Mamy dostęp do szeregu możliwości by znaleźć inwestycję na miarę naszego portfela.

 

LOKATA 3+3

Lokata 3+3 to inwestycja dająca pewny zyska. Atutem tej inwestycji w lokaty pieniężne jest możliwość zakończenia oszczędzania po 3 miesiącach nie tracąc odsetek lub po upływie 3 miesięcy automatyczne przedłużenie jej na kolejne trzy. Po upływie pierwszych trzech misięcy zyskamy oprocentowanie w wysokości 3,8%, jeśli zaś zdecydujemy się na dalsze oszczędzanie finalnie, po 6 miesiącach, zyskamy 4% w skali roku. Minimalne wpłata dla lokaty 3+3 wynosi 1000 zł a zysk z depozytu jest oprocentowany 19% podatkiem Belki. Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu umownego na wskazany rachunek bankowy, prowadzony w PKO BP. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówkowo lub bezgotówkowo. W przypadku zerwania lokaty w okresie między 4 a 6 miesiącem lokowania, oprocentowanie wynosi 3,8% w skali roku i liczone jest dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty.

Za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty bank PKO BP nie pobiera żadnych opłat. Depozyt można założyć w serwisie transakcyjnym iPKO (jeżeli klient korzysta z bankowości elektronicznej iPKO), składając wniosek na stronie internetowej banku lub też bezpośrednio w dowolnej placówce stacjonarnej. Istnieje możliwość dokonywania wypłat z rachunku, wypłaty częściowej, tj. wypłaty wraz z odsetkami liczonymi dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków na lokacie, bez ograniczeń kwoty, ale po wypłacie musi pozostać na rachunku lokaty 1000 PLN oraz wypłaty całkowitej. Wówczas wypłacana jest cała kwota zgromadzona na rachunku lokaty powiększona o naliczone odsetki (wysokość odsetek uzależniona jest od dotrzymania co najmniej 3-miesięcznego okresu utrzymywania lokaty). Lokata może być otwarta na okres 6 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

LOKATA 6+6

Lokata 6+6 to nowy produkt w ofercie wprowadzony przez PKO BP. Lokata ta pozwala zdecydować czy chcemy ulokować środki czy na krócej (12 miesięcy). Po upływie sześciomiesięcznego okresu oszczędzania otrzymujemy oprocentowanie w wysokości 4,10% w skali roku. Jeżeli zdecydujemy się na przedłużenie lokaty w banku o kolejne 6 miesięcy oprocentowanie wzrośnie do 4,30%. Minimalna kwota depozytu wynosi 1000 zł a zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. W okresie umownym nie można dokonywać dopłat, istnieje natomiast możliwość wypłaty częściowej wraz z odsetkami liczonymi dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków na lokacie): bez ograniczeń kwoty, ale po wypłacie musi pozostać na rachunku lokaty 1000 zł. Można dokonać także wypłaty całkowitej, czyli wypłaty całej kwoty zgromadzonej na rachunku lokaty powiększonej o naliczone odsetki (wysokość odsetek uzależniona jest od dotrzymania co najmniej 6-miesięcznego okresu utrzymywania lokaty). Depozyt może być otwarty na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny, taki sam okres umowy. W przypadku zerwania lokaty w okresie między 7 a 12 miesiącem jej trwania, oprocentowanie wynosi 4,10% w skali roku i liczone jest dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty. Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu umownego na wskazany rachunek bankowy. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówkowo lub bezgotówkowo.

Tak jak w przypadku wcześniej już opisywanej lokaty depozyt można założyć poprzez serwis transakcyjnym iPKO (pod warunkiem korzystania z bankowości elektronicznej iPKO), składając wniosek na stronie internetowej banku lub bezpośrednio w dowolnej placówce PKO BP. W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych 6 miesięcy okresu umownego bank zwraca kapitał bez odsetek, natomiast w przypadku zerwania lokaty w okresie między 7 a 12 miesiącem jej trwania, oprocentowanie wynosi 4,10% w skali roku i liczone jest dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków na rachunku.

LOKATA 9+9

Lokata ta jest inwestycją o stałym oprocentowaniu. Minimalna kwota wpłaty wynosi 1000 zł. PO upływie pierwszych 9 miesięcy oszczędzania oprocentowanie wynosi 4,20%, natomiast po przedłużeniu na kolejne 9 miesięcy oprocentowanie wzrasta do 4,50%. Depozyt charakteryzuje się elastycznością, ponieważ w trakcie trwania lokaty bankowe pozwalają wypłacić dowolną ilość środków, pamiętając aby zostawić minimum 1000 zł. Zyski z lokaty 9+9 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Tak jak w przypadku pozostałych depozytów w ofercie PKO BP, na lokacie 9+9 nie można dokonywać dopłat. Można natomiast dokonywać wypłaty całkowitej - całej kwoty zgromadzonej na rachunku powiększonej o odsetki (wysokość odsetek uzależniona jest od dotrzymania co najmniej 9-miesięcznego okresu utrzymywania lokaty), oraz wypłaty częściowej  (wraz z odsetkami liczonymi dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków na lokacie) - bez ograniczeń kwoty, ale po wypłacie musi pozostać na rachunku lokaty 1000 zł. Lokata może być otwarta na okres 18 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres umowny. Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu umownego na wskazany rachunek bankowy. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówkowo lub bezgotówkowo. W przypadku likwidacji lokaty w trakcie pierwszych 9 miesięcy okresu umownego klient otrzymuje zwrot kapitału bez odsetek, natomiast w przypadku zerwania lokaty w okresie między 10 a 18 miesiącem jej trwania, oprocentowanie wynosi 4,20% w skali roku i liczone jest dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków na rachunku.