LOKATY - PORÓWNANIE

lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe, konta bankowe, ranking, porównanie, oprocentowanie, najlepszy sposób oszczędzania

EXTRALOKATY.PL

LOKATY CREDIT AGRICOLE

lokaty-credit-agricole

Lokaty Credit Agricole pozwalają na dostosowanie inwestycji do własnych potrzeb.

Bank przygotował dla swoich klientów szeroką gamę depozytów. Możemy założyć lokaty bankowe na dowolny okres z kapitalizacją dzienną lub na zakończenie okresu obowiązywania umowy.

Lokata z Plusem Credit Agricole pozwala na osiągnięcie wyższych zysków w zamian za przekazywanie na rachunek osobisty co miesięcznych wpłat. Dla Konta Klasycznego jest to 1200 zł, a będąc posiadaczem e-Konta lub Konta PLUS musimy zadeklarować dokonywanie co miesięcznych zasileń w kwocie przynajmniej 2000 zł. Podstawowe oprocentowanie Lokaty z Plusem wynosi:

- 4,70% brutto dla okresu lokaty równego 180 dni,

- 5,00% brutto przy inwestycji na 1 rok.

Dodatkowo po założeniu rachunku bankowego i wyrażeniu zgody na dokonywanie regularnych wpłat, lokaty Credit Agricole z Plusem pozwolę na dodatkowy zysk. Dla okresu depozytu wynoszącego 6 miesięcy dostaniemy dodatkowo 0,50%, a dla oferty na 12 miesięcy 0,60%. Łącznie, po spełnieniu wyżej wymienionych warunków nasze oprocentowanie wyniesie:

-180 dni - 5,20% brutto w skali roku,

- 1 rok - 5,60% brutto w ujęciu rocznym.

Kapitalizacja zysków następuje wraz z zakończeniem trwania depozytu. Oprocentowanie naszych oszczędności wyniesie 0% w przypadku, kiedy dokonamy zerwania lokaty w okresie do 21 dni od jej założenia. Anulując lokatę po tym czasie bank zmieni wartość odsetek na 1%. W przypadku 2 okresów na 6 i 12 miesięcy oprocentowanie powierzonego kapitału jest stałe.

Lokata Dynamiczna Credit Agricole to tradycyjny depozyt z progresją oprocentowania. Ważną cechę tej oferty jest możliwość wycofanie środków z banku bez straty zysków. Czas deponowania w przypadku tej oferty wynosi 12 miesięcy. Poziom zysków startuje od 3,10% w pierwszym miesiącu do 5,30% w 12 miesiącu. Średnia stopa zwrotu z inwestycji za pełny okres wynosi 4,42% brutto. Dodowa promowane jest założeniu lokaty Credit Agricole za pośrednictwem internetu lub podczas rozmowy telefonicznej z doradcą. Wtedy wartość odsetek jest w każdym miesiącu wyższa o 0,1%. Najniższa kwota wpłaty wynosi 1000 zł. Z przechowywania kapitału możemy zrezygnować w dowolnej chwili z zachowaniem pełnych zysków. Suma zysków jest obliczana w chwili rezygnacji z oferty zgodnie ze poziomem oprocentowania odpowiadającym dla poszczególnych pełnych zakończonych miesięcy.

Lokaty Terminowe Credit Agricole stanowią podstawową ofertę banku. Klientom umożliwiono wybranie jednej z wielu długości lokaty. Dostępne są okresy na 30,60, 90, 180, 270 dni oraz na 1, 2, 3 lata. Możemy dokonać wyboru pomiędzy oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Lokatę założymy od 1000 zł, natomiast powyżej 10 tys. zł dostaniemy wyższe oprocentowanie. Również w tym przypadku dokonując otwarcia depozytu telefonicznie lub przez internet otrzymamy dodatkowo 0,1%.

Lokata Poranna Credit Agricole jest propozycją inwestycji z dzienną kapitalizacją odsetek. Oferta może zostać założona na czas 150, 300 oraz 540 dni. Poczynając od najkrótszego aż do najdłuższego okresu oprocentowanie wynosi 4,10% netto, 4,20% netto i 4,80% netto. Jeśli zależy nam na 0,1% dodatkowego oprocentowania to wystarczy skorzystać z założenia depozytu za pośrednictwem telefonu lub internetu. Odsetki po każdym dniu trafiają na nasz rachunek i są do naszej dyspozycji bez konieczności oczekiwania na zakończenie inwestycji. Lokata może zostać założona w ilości 3 depozytów, a przekazana kwota musi mieścić się w zakresie od 1000 zł do 15000 zł. Promocja wymaga posiadania rachunku bieżącego w Credit Agricole.