Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak obliczyć zysk z lokaty?2018-04-20T12:25:03+01:00

pani oblicza zysk z lokatyObliczenie zysku z lokaty nie polega tylko na przemnożeniu ulokowanych pieniędzy przez procent, jaki zaproponował nam bank. Aby prawidłowo go wyliczyć należy wziąć pod uwagę kilka zmiennych, takich jak czas trwania lokaty, okresy kapitalizacji odsetek czy podatek Belki.

Jak wygląda obliczanie zysku z lokaty?

Można powiedzieć, iż lokata bankowa to swoistego rodzaju rachunek bankowy. Zakładając lokatę zobowiązujemy się do wpłaty na konto środków pieniężnych na określony czas, w zamian za to bank gwarantuje nam dodatkowe profity w postaci odsetek do ulokowanych pieniędzy po zakończeniu tego okresu. Wcześniejsza wypłata środków będzie równoznaczna z utratą naliczonych odsetek. Lokata może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Przy drugiej opcji bank może zmieniać oprocentowanie w każdej chwili, np. z 5% na 2%, na co godzimy się zawierając umowę. W końcowym rozrachunku możemy nic nie zarobić. Przy oprocentowaniu stałym mamy z góry określony procent, który nie zmieni się w trakcie trwania lokaty.

Czas na wpłatę środków na konto jest określony. Czasami jest to kilka dni, a w przypadku nowych klientów może trwać nawet miesiąc.

Oblicz sam zysk z lokaty: jest faktyczne oprocentowanie lokaty?

Podane oprocentowanie wyrażone jest w skali roku. Jeżeli więc zakładamy 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 6%, po zakończeniu umowy otrzymamy odsetki w wysokości około 3%. Mimo tego, że długość lokat przedstawiana jest w miesiącach bądź latach, bank płaci za ilość dni, przez które środki znajdowały się na koncie. Im dłużej tym dla nas lepiej. Tak więc 3-miesięczna lokata może trwać 92 dni (lipiec, sierpień, wrzesień) lub 90 dni (styczeń,luty, marzec), a jej realne oprocentowanie będzie inne.

Kapitalizacja odsetek: niezbędna do obliczenia zysku

Kapitalizacja odsetek pokazuje w jaki sposób bank będzie naliczał nasze odsetki. Przy kapitalizacji kwartalnej, co 3 miesiące od zgromadzonych środków bank naliczy odsetki. W pierwszym okresie podstawą będzie wysokość naszej wpłaty, i to od niej naliczone zostaną odsetki. Po sześciu miesiącach podstawą do obliczenia odsetek będzie już kwota do tej pory zgromadzona, czyli nasz kapitał razem z zarobionymi odsetkami. Dzięki kapitalizacji podstawowa kwota do wyliczenia odsetek z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym będzie się zwiększała, a my osiągniemy większy zysk. Teoretycznie najkorzystniejsza jest więc kapitalizacja dzienna, naliczająca w każdym dniu odsetki od większej kwoty. Jednak przeszkodą może być tutaj podatek od zysków kapitałowych, który płacilibyśmy codziennie, a który mógłby „zjeść” cały zysk.