Bezpieczeństwo lokat – czy lokaty są w 100% bezpieczne?

Bezpieczeństwo lokat – czy lokaty są w 100% bezpieczne?2018-04-20T12:19:25+01:00

Inwestowanie na lokatach wybierane jest powszechnie ze względu na przekonanie, że tak zainwestowanych oszczędności na pewno nie stracimy. Na ile w tym prawdy? Czy kapitał, ulokowany na lokacie bankowej może stopnieć? Czy może się zdarzyć, że nie zarobimy na lokacie? A co z ewentualnym bankructwem banku?

Co jakiś czas wybuchają afery, gdzie inwestorzy tracą całość albo większą część zainwestowanych środków. Lokaty bankowe są jedną z najbezpieczniejszych metod pomnażania swoich pieniędzy, konkurować mogą z nimi jedynie bony skarbowe. Choć zyski nie są tak duże, jak w przypadku akcji czy funduszy inwestycyjnych, to ryzyko utraty kapitału jest praktycznie zerowe.

BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucją, która gwarantuje bezpieczeństwo lokat, jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Głównym celem działalności BFG jest zapewnienie osobom posiadającym depozyt bankowy, wypłaty zdeponowanych środków w przypadku braku możliwości ich pobrania po przez standardowe procedury np. gdy bank ogłosi upadłość.

Ochronie podlegają depozyty bankowe osób fizycznych, prawnych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych. Upadłość banku jest w Polsce rzadkim zjawiskiem, od 1989 upadło 6 banków komercyjnych, od 2000 roku – żaden. Warto jednak pamiętać, że kryzys może dotknąć nawet największych instytucji, czego przykładem może być katastrofa banku Lehman Brothers w 2008 roku.

Gdy bank bankrutuje, BFG poratuje

BFG gwarantuje każdemu klientowi banku, który straci w wyniku upadłości banku zdeponowane środki, że odzyska on zwrot kapitału ulokowanego w banku wraz z odsetkami do łącznej wartości nieprzekraczającej równowartości 100 000 euro. W przypadku depozytów złożonych w polskich bankach, bez względu na walutę, wszystkie odszkodowania wypłacane są w złotówkach. Wypłata z BFG powinna być dokonana w przeciągu jednego miesiąca od momentu zawieszenia działalności banku.

Jeśli nasz majątek, zdeponowany w danym banku, przekracza równowartość gwarantowanej sumy – mamy prawo ubiegać się o swój udział w podziale majątku w postępowaniu upadłościowym.

Czy lokaty są bezpieczne?

Zdecydowanie to jeden z najbezpieczniejszych produktów bankowych. Warto jednak pamiętać, że nawet one mogą okazać się dla nas niekorzystne. Więcej na ten temat piszemy w artykule: podatek Belki.